Opłaty

Za nasze zajęcia pobieramy stałą opłatę za miesiąc, płatną przelewem bankowym na podstawie umowy zawartej z dorosłym opiekunem , uczestnikiem lub rodzicem.

Korepetycje

 
Proponujemy dwa pakiety zajęć:

Matematyka, Fizyka i Chemia:

– duży pakiet zawiera 16 h/miesiąc i kosztuje 260zł/miesiąc (16zł/h) – za jeden przedmiot,

– mały pakiet zawiera 8 h/ miesiąc i kosztuje 170zł/miesiąc (21zł/h) – za jeden przedmiot,

– podstawowy pakiet zawiera 4h/ miesiąc i kosztuje 120zł/ miesiąc (30zł/h) – za jeden przedmiot.

Zajęcia z Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego i Języka Polskiego:

– duży pakiet zawiera 12 h/miesiąc i kosztuje 340zł/miesiąc (28zł/h) – za jeden przedmiot,

– mały pakiet zawiera 6 h/ miesiąc i kosztuje 170zł/miesiąc (28zł/h) – za jeden przedmiot.

Korepetycje w systemie 1 uczeń – 1 nauczyciel : 4h/miesiąc kosztuje 240zł.

 

Kursy Maturalne

Matematyka, Chemia, Język Polski i Język Angielski

  • kurs na poziomie podstawowym zawiera 60h i kosztuje 600zł/przedmiot
  • kurs na poziomie rozszerzonym zawiera 60h i kosztuje 720zł/przedmiot

Odrabianie lekcji

Opłata za zajęcia odrabiania lekcji: 25zł/h.

Zajęcia wspomagające

Realizacja: 6h/ miesiącu, koszt: 200zł/miesiąc.

Kursy programowania

Miesięczny koszt kursu w ramach Komputerowej Klasy wynosi 150 zł.

Skip to content