Świetlica Wakacyjna

W każde wakacje rozpoczynamy zajęcia świetlicowe
w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

Plan zajęć:
7.00-8.30 przyjęcie dzieci i spędzanie czasu w formie dowolnej
8.30-10.30 zajęcia tematyczne zorganizowane
10.30-11.00 drugie śniadanko
11.00-13.00 zajęcia na świeżym powietrzu/ w przypadku braku pogody
zajęcia zorganizowane w Sali
13.00 – 13.30 obiadek
13.30-15.30 zajęcia zorganizowane
15.30-17.00 spędzanie czasu w formie dowolnej i odbiór dzieci
(w godzinach 11.00 – 13.00 jesteśmy głównie na powietrzu zatem nie
oddajemy w tym czasie dzieci do domów)
Szczegółowy plan dnia będzie publikowany z tygodniowym wyprzedzeniem
Opłaty :
Opłata miesięczna bez wyżywienia: 600PLN
Opłata za dwa tygodnie bez wyżywienia: 400PLN
Opłata za tydzień bez wyżywienia: 200PLN
Opłata za godzinę pobytu dziecka: 15PLN/h
wyżywienie: drugie śniadanko + obiadek = 19PLN/dzień
ZAPISY OPŁATY I KWALIFIKACJA DZIECI ODBYWA SIĘ CO NAJMNIEJ DWA
TYGODNIE PRZED PIERWSZYM DNIEM ICH POBYTU W ŚWIETLICY!!!!!!!!
Miejsca naszych świetlic wakacyjnych są zbieżne z adresami naszych
punktów szkoleniowych w zakładce KONTAKT

Skip to content