WWW i grafika

Wstąp w świat tworzenia stron internetowych przy użyciu HTML, CSS i wiele więcej!

Podczas kursu dotyczącego grafiki zaznajamiamy naszych uczniów z obsługą programów GIMP, Photoshop, Alchemy, InkScape oraz ArtRage. Program ten umożliwia przerabianie gotowych zdjęć oraz grafik, a także tworzenie nowych, zupełnie od początku. Jedynym czynnikiem ograniczającym jest własna wyobraźnia! Stworzone grafiki wykorzystujemy następnie podczas kursu WWW.

Kurs WWW podzielony jest na poziom podstawowy, gdzie realizujemy zakres materiału dotyczący podstaw języka znaczników, czyli popularnego HTMLa, z kolei na kursie rozszerzonym uczymy jak poszerzyć wiedzę z HTMLa o kaskadowy arkusz stylów, czyli CSS, ożywiamy strony za pomocą JavaScript, by móc samemu tworzyć w pełni funkcjonalne strony. Uczymy także obsługi programu TotalCommander, by samemu zarządzać własną stroną.

Lista zagadnień – kurs podstawowy grafiki:

-zapoznanie z programami GIMP, Photoshop, Alchemy oraz ArtRage

-mieszanie barw

-narzędzia selekcji

-omówienie filtrów

-tworzenie plakatu filmowego, krajobrazów

-projektowanie grafiki na stronę internetową

-tworzenie animowanych banerów

-tworzenie animowanych kartek okolicznościowych

-kolorowanie czarno-białych fotografii

-edycja zdjęć panoramicznych

-projekt grupowy: stworzenie książki dla dzieci

Lista zagadnień – kurs rozszerzony grafiki:

-zapoznanie z programami GIMP, Photoshop, Alchemy, ArtRage oraz InkRage

-wektorowe tworzenie piktogramów i logo

-projektowanie grafik

-manipulacja tłem obrazu

-pojęcie gradientu w obróbce zdjęć

-projekt grupowy: stworzenie interaktywnej książki

Lista zagadnień – kurs podstawowy WWW:

-domeny, hostingi, HTML – wytłumaczenie pojęć

-tworzenie szablonu

-wstawianie odsyłaczy oraz obrazów

-edycja wielkości tekstu

-edycja ułożenia tekstu

-tworzenie tabel

-formularze internetowe

-tworzenie podstron

-projekt: stworzenie własnej strony WWW

Lista zagadnień – kurs rozszerzony WWW:

-domeny, hostingi, HTML, CSS – wytłumaczenie pojęć

-zapoznanie z zewnętrznym arkuszem stylów

-czcionki, tekst i tło w CSS

-marginesy, obramowania i wykazy w modelu pudełkowym

-tworzenie szablonów

-obsługa progamu TotalCommander

-wprowadzenie do JavaScript

-typy danych oraz operatory w JavaScript

-projekt: stworzenie własnej strony WWW, opartej na CSS oraz JavaScript

Możliwe jest poruszenie zagadnień nie znajdujących się na powyższej liście.

Skip to content