Zajęcia dla dzieci z dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole często pojawiają się trudności, które nie muszą wynikać z braku motywacji dziecka. W sytuacji, w której dziecko stara się, a jego poziom inteligencji jest w normie, możemy mówić o zaburzeniach uczenia się. Z badań wynika, że trudności w zakresie uczenia się mogą występować u około 10-13% procent dzieci.
Warto przebadać dziecko w tym kierunku i wykluczyć ewentualne problemy. Jeśli wyniki diagnozy potwierdzą, że dziecko ma któreś z zaburzeń uczenia się, warto rozpocząć terapię, ponieważ im wcześniej zaczniemy nad tym pracować, tym szybciej pozbędziemy się danych zaburzeń. Najważniejsze są jednak regularne ćwiczenia, ponieważ dziecko z zaburzeniami uczenia się, bez regularnej pracy, szybko może zapomnieć to, czego zdążyło się nauczyć i pracę należy rozpoczynać od początku.

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci z zaburzeniami, gdzie pracujemy na materiałach rekomendowanych przez Państwowe Poradnie Pedagogiczno – Psychologiczne.

Zajęcia odbywają się systematycznie 2 razy w tygodniu po 45 minut. Zatem w miesiącu realizujemy 6h ćwiczeń wspomagających zaburzenia.

Skip to content